חברת מידרוג מעניקה זו השנה ה-16 ברציפות דירוג מנפיק Aa3.il לחברת מטריקס עם אופק דירוג יציב. הכרה זו מחזקת את מעמדה של מטריקס כחברה המובילה בישראל בתחום שירותי ערך מוסף בענף שירותי טכנולוגיות המידע, הפועלת במגוון סקטורים באמצעות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ומבצעת פרויקטים מורכבים חוצי מדינה המשפיעים לחיוב על הכלכלה המקומית. זאת, לצד הצגת נאמנות לקוחות גבוהה.

נבו ברנר, סמנכ"ל הכספים של מטריקס. קרדיט: יחצ מטריקס.

בדו"ח שהציגה מידרוג על חברת מטריקס נכתב , כי "דירוג החברה משקף פרופיל עסקי בולט לטובה, המבוסס על מיצובה העסקי האיתן בענף שירותי טכנולוגיות המידע (IT) בישראל, שניכר בנתחי שוק משמעותיים בכמה מתחומי הפעילות המרכזיים שלה, בדגש על מגזרי פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, יעוץ וניהול בישראל ותשתיות ענן ומחשוב, אשר תומכים בייצור הכנסות לאורך המחזור. בסיס הלקוחות של החברה הינו מבוזר, עם עוגנים במגזר הפיננסים ובמגזר הציבורי, וללא לקוח מהותי, אך עם ריכוזיות של ענפי משק". 

עוד נכתב בדו"ח, כי "לחברה יש היסטוריה של צמיחה אורגנית המונעת על ידי מתן הצעת ערך כוללת ללקוח ויכולת לבצע פרויקטים בהיקף משמעותי ובעלי ערך מוסף. בשנים האחרונות אסטרטגיית החברה מבוססת במידה רבה על צמיחה אורגנית בפעילויות, באמצעות מיזוגים ורכישות בתחומי פעילותה, ובתחומים חדשים המשיקים לתחומי פעילות החברה, נוכח חדשנות גבוהה המאפיינת את הענף ויתרונות לגודל. במקביל משכילה החברה לנהל עסקאות מיזוגים ורכישות באופן שמרני ובהיקפים מתונים, אשר ממומנות אף בהון העצמי, דבר התורם לשמירה על רמות המינוף ויחסי הכיסוי".

מידורג מסבירה בדיווח שלה, כי "מטריקס מציגה לאורך זמן צמיחה גבוהה ביחס לענף. צמיחת החברה תושפע בשנה זו לחיוב מסביבת הביקושים לשירותי IT ( בעיקר שירותי ענן, סייבר, דיגיטל ודאטה) בהמשך למגמת הגדלת תקציבים בנושאי טכנולוגיה, דיגיטציה ושירותי מידע". באשר להערכות בנוגע לעתיד החברה נכתב בין היתר, כי "אופק הדירוג היציב נשען על הערכתנו כי החברה תשמור על מעמדה העסקי החזק בטווח אופק הדירוג, לצד יציבות בפרמטרים הפיננסיים בטווח הזמן הבינוני".

נבו ברנר, סמנכ"ל הכספים של מטריקס, אמר: "היכולת של מטריקס לרשום צמיחה בתוצאות העסקיות משנה לשנה, לתת תשואה נאה לבעלי המניות, לרבות בדרך של חלוקת דיבידנד סדירה, וכל זאת לצד שמירה על יציבות פיננסית ומבנה הון חזק, היא ההוכחה הטובה ביותר לכך שזו חברה שמתנהלת באופן נכון ואחראי שמבטיח הצלחה עסקית ופיננסית לאורך זמן. זה בא לידי ביטוי בדירוג המצוין אותו אנחנו מקבלים ממידרוג כבר 16 שנה ברציפות. כמו כן, על אף חוסר הוודאות הכלכלי, גם את השנה החולפת סיכמנו לאחרונה בדוחות הכספיים עם תוצאות שיא בכל המדדים המרכזיים: מכירות, רווח גולמי, רווח תפעולי, EBITDA ותזרים המזומנים מפעילות, כאשר גם כאן נשמרת מגמה קבועה לפיה אנחנו משמרים את הצמיחה שלנו בהיקף הפעילות משנה לשנה. אנו מודים למידרוג על המשך מתן האמון בנו, שמצטרף להערכה החיובית שאנו מקבלים מגופי דירוג שונים ומכלל שותפינו בתעשייה. כל אלו מאפשרים לנו להמשיך ולהוביל את ענף ה-IT בישראל". 

 
Share.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

מתכננים לשנות אווירה?

קבלו חמישה טיפים מהאדריכלית המובילה שירלי זמיר

הכירו את המקרן החדש מבית

LG